به گزارش روابط و عمومی نمایشگاه:نشست خبری اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تیراندازی ، دارت ، تیروکمان پینت بال و لیزرتگ مورخ 3 تیر 97 در محل فدراسیون تیراندازی ج.ا.ا برگزار خواهد.

در این نشست نمایندگان فدراسیون تیراندازی،نماینده نمایشگاه شهرآفتاب،رئیس هیئت مدیره شرکت منیر تجهیز امین ، مدیر نمایشگاه و اصحاب رسانه حضور خواهند داشت.