برگزاری همزمان دومین همایش ملی گیاهان دارویی و گونه های موثر بر کبد چرب با دومین دوره نمایشگاه TRAMEDEX

زمان همایش 1-2 اسفند ماه 1397

مکان نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب