اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی شکلات - مواد اولیه و تجهیزات وابسته - CHOCOLEX

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه