اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی سالن های سینما، تئاتر، کنسرت و اجتماعات - سرمایه گذاری، طراحی مهندسی و ساخت - CINETECH

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه