اولين نمايشگاه بین المللی و تخصصی اکتشاف،استخراج و حفاری چاه های نفت و گاز - EED EXPO

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه