اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی پرواز، پایگاهای پروازی و هوانوردی تفریحی - FLIGHT

بازدید کننده

بازدید کنندگان

تمام گروه های سنی که به پرواز علاقه دارند

تولیدکنندگان و صادر کنندگان

محققان و پژوهشگران

ارگان ها و نهادهای دولتی

سرمایه گزاران

ارایه دهندگان خدمات تکمیلی

که در زمینه هوانوردی عمومی-پرواز و هوانوردی تفریحی فعالیت دارند.

ستاد فن آوری

بوتیا ماهان

شرکت هلیکوپتری ایران

ایرانپارا

فن آوران فرا هوافضا

پرآور پارس

هوانورد ایرانیان

هوانوردی دلتا

هوا و فضای پرآ

بکر پارت خاور میانه

صنایع ساخت هواپیماهای سبک

بنیاد نیکوکاری مهر زندگی بهتر

اتاق بازرگانی ایران و ترکیه

اطلاعات کلی

Captcha