اولين نمايشگاه بین المللی و تخصصی سرمایه گذاری و فناوری نانو ، نوین و دانش بنیان در صنعت نفت - NANOIL EXPO

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه