اولين نمايشگاه بین المللی و تخصصی پالایشگاه های نفت و پتروشیمی - سرمایه گذاری ، ساخت ، تجهیزات و راه اندازی - OGPR EXPO

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه