اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی فرآورده های گوشتی ، صنایع و تجهیزات وابسته - PROMEATEX

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه