اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تیراندازی، دارت ، تیر و کمان، پینت بال و لیزرتگ - SHOOTINGEXPO

بازدید کننده

بازدیدکنندگان

1-تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان لوازم و تجهیزات مرتبط با تیراندازی

2-تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان لوازم و تجهیزات مرتبط با دارت

3-تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان لوازم و تجهیزات مرتبط با تیروکمان

4-تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان لوازم و تجهیزات مرتبط با لیزرتگ

5-تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان لوازم و تجهیزات مرتبط با پینت بال

6-تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان ماشین آلات ساخت این تجهیزات

7-باشگاه های مرتبط با تیراندازی، دارت، پینت بال و لیزرتگ

8-انجمن ها و اتحادیه های مربوطه

9-کلوب های تیراندازی

10-کمیته های دارت و تیراندازی

11-فدراسیون های مربوطه

12- آکادمی دارت ایران

13-آژانس بازاریابی دیجیتال دارت

14-عرضه کنندگان تجهیزات مربوطه و فروشگاه های اینترنتی

15-آموزشگاه های مربوطه

16-تمامی شرکت ها و سازمان های مرتبط با موضوع نمایشگاه

17-شرکت های بسته بندی توپ های پینت بال

18-شرکت های تهیه و تعمیر تمام وسایل مربوط به پینت بال و تاسیسات و خدمات مربوطه

19-شرکت های ساخت و طراحی باشگاه های مربوطه

 

اطلاعات کلی

Captcha