اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی و طب جایگزین،داروهای گیاهی و گردشگری سلامت - TRAMEDEXIRAQ