اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی شناورهای دریایی و دریانوردی - VEMAEXPO

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه